Bitkiler

Akdeniz ikliminin görüldüğü Erdemli Kampüsü 120’den fazla bitki türüne ev sahipliği yapmakta. Deniz kıyısından başlayıp tepelere uzanan kampüsümüz kısa bir şeritte bir çok farklı habitat tipine sahip. İnsan baskısının yoğun olmadığı kumsalımız kıyı bitkileri için uygun bir yayılış alanı, bu bitkilerden biri de koruma altındaki kum zambağı. Liman çevresinde de tuzcul bitkiler ve sazlıklar bulunmakta.

Kumsalın ardından yüksek çeşitliliğe sahip düzlükler gelmekte, bu düzlüklerde tek yıllık bitkiler arasında Akdeniz’e özgü çalı ve ağaççıklar göze çarpmaktadır.  Enstitü binalarının bulunduğu kısım peyzaj amaçlı dikilmiş bitkilerin en yoğun olarak gözlendiği yerdir.  Kampüste insan faaliyetleri ve etkisinin az olduğu kısımlarda maki bitki örtüsü ve tek yıllık bitkilerden oluşan çayırlar hakimdir. Ayrıca, kampüsün kuzey doğusunda yer alan en yüksek tepesinde sık bir orman altı örtüsüne sahip kızıl çam ormanı mevcuttur.

 

2016 yılında başladığımız çalışmalarla kampüsteki bitkilerin bir envanterini çıkarıp yayılışlarını öğrenmeyi amaçlamaktayız. Şimdiye kadar yapılan arazi çalışmalarında bu hedefimize doğru oldukça önemli bir yol kat ettik. Karelere böldüğümüz kampüste her bir karede bulunan bitki türlerini, türlerin göreceli yoğunluklarını saptayıp örnekler aldık. 2016 yılında kampüsün güney kısmında yaptığımız çalışma sonucunda ortaya çıkan çeşitlilik haritasını aşağıda görebilirsiniz.